برای موارد زیر میتوانید از ایمیل وب سایت برای ارتباط با ما استفاده کنید

 

تبلیغات در مجله اوج صدا

ارسال نظر و بازخورد برای بهبود وبسایت

رفع مطالب غیرمجاز و یا اصلاح مطالب و یا حق کپی رایت

هرگونه مشکل در بخش ظاهری و یا فنی وبسایت

 

ایمیل سایت


© کپی رایت 2019، تمام حقوق برای مجله اوج صدا محفوظ است.